Låt gärningar, ej ord, bli er prydnad. -Bahá’u’lláh

Bahá'í-samfundet i Stockholm inbjuder till firande av Bahá’u’lláhs 200-årsdag.

Firandet äger rum söndag 22 oktober kl. 11-13 i Eric Ericsonhallen (Skeppsholmskyrkan). Programmet består av musik, presentation kring Bahá’u’lláhs liv och vision, samt fika (kaffe, tårta och frukt). Det finns även interaktiva stationer för barn, ungdomar och vuxna.

Bahá’u’lláh (1817-1892), grundare till bahá’í-tron, öppnade ett nytt kapitel i mänsklighetens historia och förkunnade: ”Jorden är blott ett land och mänskligheten dess medborgare”. Bahá’í-tron förenar religionerna, betonar jämlikheten mellan kvinnor och män, gör det möjligt för människor att identifiera sig som världsmedborgare och arbeta för samhällets och grannskapets blomstring var man än bor.

Tid: söndag 22 oktober kl. 11-13
Plats: Eric Ericsonhallen (Skeppsholmskyrkan), Kyrkslingan 2-4, Stockholm

Osa senast måndag 9 oktober.

Anmäl dig här:

Bahá’u’lláhs principer i urval

Mänsklighetens enhet

Självständigt sökande efter sanningen

Harmoni mellan religion och vetenskap

Frigörelse från alla slags fördomar

Avskaffande av extrem fattigdom och extrem rikedom

Jämlikhet mellan man och kvinna

Obligatorisk skolutbildning för barn

Etablerande av världsfred