I vadhelst som är i himlarna och vadhelst som är på jorden finns ett tydligt bevis för uppenbarelsen av Guds egenskaper och namn. -Bahá’u’lláh

Konferenser i Sverige 2022

En del av över 10 000 världsomspännande konferenser

En våg av globala konferenser hålls världen över. Konferenserna för samman aktörer ända ner på gräsrotsnivå. Vemhelst som önskar bidra till ett bättre samhälle är välkommen. Konferenserna ger deltagarna utrymme att konsultera om hur de kan kanalisera sin energi och önskan att främja gemenskap och tillsammans rikta insatser för de behov som finns i samhället. Tillsammans skapar vi en bättre värld!

I Sverige hålls fem konferenser: