Den är i sanning en människa, som idag ägnar sig åt uppgiften att tjäna mänskligheten i dess helhet. - Bahá’u’lláh

Upptäck bahá'i-religionen

Vi är en färgrik samling människor sammanförda av den gemensamma övertygelsen om att ”Jorden är endast ett land och mänskligheten dess medborgare”. Vi finns i hela världen, även i Sverige, dit bahá’í kom redan för 100 år sedan. Vår syn på människan är att alla, oavsett bakgrund, ålder och utbildning, har potential att vara med och bygga och förbättra samhället. Vår vision är en enad värld. Kraften och inspirationen för att föra civilisationen framåt har alltid varit andlig till sin natur. Bahá'u'lláh förklarar att alla världsreligioner springer ur samma källa och att "detta är Guds oföränderliga tro, evig i det förflutna, evig i framtiden".