Världens förbättring kan åstadkommas genom rena och goda gärningar, genom lovvärt och passande uppträdande. -Bahá’u’lláh

”Light to the World” - Bahá’u’lláhs 200-årsjubileum

Upptäck bahá’í-tron

Vi är en samling människor med olika kulturella, religiösa och sociala bakgrunder sammanförda av den gemensamma övertygelsen om att ”Jorden är endast ett land och mänskligheten dess medborgare”. Vår syn på människan är att alla, oavsett bakgrund, ålder och utbildning, har potential och möjlighet att vara med och bygga och förbättra samhället. Vår vision är en enad värld. Kraften och inspirationen för att föra civilisationen framåt har alltid varit andlig till sin natur. Bahá’u’lláh förklarar att alla världsreligioner kommer från samma källa. Kärnan i alla religioner är densamma, men de sociala principerna är olika då de utvecklats i takt med att mänskligheten som helhet mognar.

Den yngsta världsreligionen

Bahá’í-trons grundare, Bahá’u’lláh (1817-1892), är den senaste i en rad gudsuppenbarare, vilka framträtt för att vägleda mänskligheten. Gud har genom historiens gång talat till och undervisat mänskligheten genom att sända budbärare såsom Krishna, Abraham, Moses, Buddha, Zoroaster, Jesus, Muhammad, Báb och Bahá’u’lláh. Det centrala temat i Bahá’u’lláhs budskap är att mänskligheten är en enda familj och att tiden för mänsklighetens förenande i en global civilisation är kommen. Var och en av dessa inspiratörer har undervisat om religionens två sidor: den eviga, andliga å ena sidan och den föränderliga, sociala å andra sidan. Alla har undervisat om kärlekens kraft – kärleken mellan Gud och människorna, som i sin tur återspeglas i kärleken människor emellan.

Engagera dig

Det finns fler än fem miljoner bahá’íer i världen, som representerar ett tvärsnitt av jordens befolkning och strävar efter att omsätta Bahá’u’lláhs vision och läror i handling. Bahá’í-tron kom till Sverige redan för 100 år sedan, och det finns nu lokala bahá’í-samfund spridda över hela landet. För att förverkliga mänsklighetens enighet krävs både en individuell och kollektiv social och andlig omvandling. Vi arbetar för detta bland annat genom:

Andaktsmöten med meditation, läsning ur heliga skrifter och reflektion.
Studiecirklar med fokus på meningsfulla samtal och samhällsengagemang.
Barn- och ungdomsverksamhet som utvecklar ungas goda egenskaper och inneboende förmågor.

Välkommen att ta del av Bahá’u’lláhs budskap och att tillsammans med människor världen över omsätta detta budskap i handling och bidra till att bygga en bättre värld.