Plantera i ditt hjärtas trädgård ej något annat än kärlekens ros. -Bahá’u’lláh
”Världens förbättring kan åstadkommas genom rena och goda gärningar, genom lovvärt och passande uppträdande.”

- Bahá’u’lláh

Det väsentliga behovet som mänskligheten står inför är att hitta en enande och inkluderande vision om samhällets framåtskridande och om livets mening. En sådan vision är central i Bahá’í skrifterna som förespråkar en världsomfamnande vision med inkluderande aktiviteter för alla, oavsett bakgrund, ålder, religion och utbildning, för att bygga en gemensam och fredlig värld.

Bahá’í-trons grundare, Bahá’u’lláh (1817-1892), är den senaste i en rad gudsuppenbarare, vilka framträtt för att vägleda mänskligheten. Gud har genom historiens gång talat till och undervisat mänskligheten genom att sända budbärare såsom Krishna, Abraham, Moses, Buddha, Zoroaster, Jesus, Muhammad, Báb och Bahá’u’lláh. Det centrala temat i Bahá’u’lláhs budskap är att mänskligheten är en enda familj och att tiden för mänsklighetens förenande i en global civilisation är kommen. Var och en av dessa inspiratörer har undervisat om religionens två sidor: den eviga, andliga å ena sidan och den föränderliga, sociala å andra sidan. Alla har undervisat om kärlekens kraft – kärleken mellan Gud och människorna, som i sin tur återspeglas i kärleken människor emellan.

Bahá’u’lláh

Grundare av Bahá’í tron och Hans budskap

Synen på religion

Progressiv uppenbarelse med förnyat budskap för mänskligheten

Mänsklighetens enhet

Den centrala verkligheten som genomsyrar våra liv och förenar oss alla

Individ och Grannskapsbygge

Central aktör för samhällsuppbyggnad

Samhällsliv

Bahá’í trons samhällsengagemang runt om i världen

Andaktsmöten med meditation, läsning ur heliga skrifter och reflektion.
Studiecirklar med fokus på meningsfulla samtal och samhällsengagemang.
Barn- och ungdomsverksamhet som utvecklar ungas goda egenskaper och inneboende förmågor.