Så starkt är enhetens ljus att det kan upplysa hela jorden. -Bahá’u’lláh
”Världens förbättring kan åstadkommas genom rena och goda gärningar, genom lovvärt och passande uppträdande.”

- Bahá’u’lláh

Mänsklighetens största behov i denna dag är att nå en enad vision om samhällets utveckling och om meningen med livet. En sådan vision beskrivs i bahá’í-skrifterna, där vi kan studera hur vi alla gemensamt kan vara med och bygga en fredlig värld där alla upplever att de hör hemma.

Bahá’í-trons grundare, Bahá’u’lláh (1817-1892), är den senaste i en rad gudsuppenbarare, vilka framträtt för att vägleda mänskligheten. Gud har genom historiens gång talat till och undervisat mänskligheten genom att sända budbärare såsom Krishna, Abraham, Moses, Buddha, Zoroaster, Jesus, Muhammad, Báb och Bahá’u’lláh. Bahá’u’lláhs budskap handlar om att mänskligheten är en enda familj och att tiden för mänsklighetens enande i en global civilisation är kommen. Var och en av dessa inspiratörer har undervisat om religionens två sidor: den eviga, andliga å ena sidan och den föränderliga, sociala å andra sidan. Alla har undervisat om kärlekens kraft – kärleken mellan Gud och människorna, som i sin tur återspeglas i kärleken människor emellan.

Bahá’u’lláh

Grundare av Bahá’í tron och Hans budskap

Synen på religion

Progressiv uppenbarelse med förnyat budskap för mänskligheten

Mänsklighetens enhet

En grundläggande princip som kommer att leda oss till en enad och fredlig värld

Individ och Grannskapsbygge

För att bygga fungerande samhällen måste arbetet börja lokalt

Samhällsliv

Hur bahá’í-samfundet engagerar sig i lokalsamhällen

Andaktsmöten med meditation, läsning ur heliga skrifter och reflektion.
Studiecirklar med fokus på meningsfulla samtal och samhällsengagemang.
Barn- och ungdomsverksamhet som utvecklar ungas goda egenskaper och inneboende förmågor.