När en tanke på krig kommer, motarbeta den med en starkare tanke på fred. En tanke på hat måste förintas av en kraftfullare tanke på kärlek. -‘Abdu’l-Bahá

Samhällsliv

Bahá’í-perspektivet på hur världen kan omvandlas till en rättvis, jämställd och enad planet handlar inte om enskilda insatser utan om ett strävsamt, långsiktigt gemensamt arbete. Både enskilt och gemensamt strävar bahá’íer efter att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Genom att verka i sina närområden strävar människor världen över efter att tillämpa bahá’í-trons läror och principer för att förbättra situationen för dem som bor där. Dessa ansträngningar kan vara små och informella eller anta mer komplexa och strukturerade former. Exempelvis hålls aktiviteter för yngre ungdomar med syfte att utveckla ungdomarnas egna förmågor och kapacitet att bidra till sina grannskap, bland annat genom att utföra mindre projekt i sina närområden, i flera svenska kommuner.

Socioekonomiska projekt

På global nivå finns flera bahá’í-inspirerade organisationer som driver olika projekt. Svenska bahá’í-samfundet har tillsammans med Forum Syd och Sida under ett tiotal år bedrivit projekt för utbildning av ungdomar i Bolivia och utbildning av flickor på landsbygden i Indien, Barli Development Institute for Rural Women. Projektet arbetar för jämställdhet på landsbygden genom att skapa en process för hållbar utveckling med grund i utbildning av och självbestämmande hos unga kvinnor. De unga kvinnorna lär sig läsa, får tillgång till kunskap och färdigheter på olika områden t.ex. hälsovård, miljö, jordbruk och sömnadsarbete, och blir medvetna om sina rättigheter – och har därmed kapacitet att genomföra förändringar i sina lokalsamhällen.

Det är viktigt att notera att social och ekonomisk utveckling inte innebär projekt som en grupp människor utför till förmån för en annan. Det är ett gemensamt åtagande som har sin grund i de lokala behoven och utförs i samarbete med lokalbefolkningen.

Det offentliga samtalet

Ett annat sätt bahá’íer medverkar i social utveckling är genom att delta i det offentliga samtalet. Detta samtal kan exempelvis avhandla frågor såsom jämställdhet mellan kvinnor och män, fred, folkhälsa och utbildning. Enskilda medlemmar delar idéer inspirerade av bahá’í-lärorna i olika samhällsfrågor, exempelvis genom att ägna sig åt lokala sociala åtgärder, eller i samband med sina studier och yrkesverksamhet. På detta sätt samordnar individerna de olika delarna av sina liv till en sammanhängande helhet.

Svenska bahá’í-samfundet samverkar med olika organisationer och grupper. Vi är representerade i Sveriges interreligiösa råd (SIR) som har gjort ett uttalande om religionsfrihet och religionens betydelse för samhället. Genom bahá’í-kvinnoforum ingår Svenska bahá’í-samfundet i flera nationella nätverk som arbetar för kvinnors rättigheter. Bahá’í-kvinnoforum är medlem av nätverket CEDAW som består av 18 kvinnoorganisationer som arbetar för FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.