Ditt hjärta är Min skattkammare, tillåt inte själviskhetens förrädiska hand att beröva dig pärlorna som Jag har samlat däri. -Bahá’u’lláh

Synen på Gud

De olika uppfattningarna om Gud, som vi möter bland människor, är präglade av olika kulturer och tidsåldrar. De förklarar några av Guds egenskaper, men inte Guds väsen. Människan har inte förmåga att förstå Guds väsen, men vi kan förstå och inspireras av de gudomliga egenskaper som uppenbaras genom profeterna.

För att bättre förstå relationerna mellan Gud, de andliga Uppenbararna och människan kan vi likna Gud vid solen och Uppenbararna vid välpolerade speglar som är vända mot solen. Vi kan säga att solen finns i spegeln eftersom solens ljus på ett klart sätt återspeglas i den. Samtidigt kan vi inte påstå att solen är spegeln. Spegeln återkastar solens ljus och värme, vilket symboliskt får stå för andlig upplysning och Guds kärlek.

Varje religion har inte sin egen Gud, utan snarare har de olika religionerna, och olika traditioner inom dessa, närmast sig denna yttersta verklighet på olika sätt. Olika föreställningar har skapats kring vad Gud är och olika namn har använts. Oavsett om vi talar om Gud, Jahve, Allah, Brahman etc. är det emellertid en och samma skapande kraftkälla som människan söker närma sig.