Världens förbättring kan åstadkommas genom rena och goda gärningar, genom berömvärt och passande uppträdande. -Bahá’u’lláh
English

Baha’ier i Ivel, Iran, har ingen rätt till egendom

Irans systematiska förföljelse av baha’ierna

Baha’ierna i Iran, som utgör den största icke-muslimska religiösa minoriteten i landet, har de senaste 40 åren systematiskt förföljts av myndigheterna. Oroväckande rapporter från Iran signalerar att förföljelsen intensifieras. Under november förra året genomfördes en rad olika räder runtom i landet för att konfiskera baha’iers hem och ägodelar: Home raids across Iran indicate alarming increase in human rights violations against Baha'is, says Baha'i International Community.

Kort bakgrund om baha’ierna i Ivel

Baha’i-samfundet i byn Ivel i norra Iran grundades för ca 160 år sedan. Flertalet är hårt arbetande lantarbetare som förtjänar sitt levebröd och uppehälle enbart genom marken som tillhört deras familjer i generationer. Från allra början engagerade man sig för social, ekonomisk och kulturell utveckling. Bl.a. byggde baha’ierna i Ivel skolor och badhus. De assisterade vid jordbävningar och omhändertagandet av krigsoffer. Dock har de oavbrutet varit föremål för angrepp. Ett av dessa angrepp skedde t.ex. 1983 då baha’ier drevs ut ur sina hem och nekades återvända. Istället höll man 130, inklusive barn och äldre, fångna i en moské under tre dagar utan mat och vatten. Under 2010  brändes och förstördes uppemot 50 hem tillhörande baha’ier. Bostäderna jämnades med marken av schaktmaskiner och traktorer.

Baha’iers äganderätt till mark i Ivel har dömts vara olaglig

En specialdomstol utfärdade den 1 augusti 2020 ett slutligt och bindande beslut om att äganderätten till baha’iernas mark i Ivel är olaglig. Anmärkningsvärt har även varit hur domstolsbeslutet tagits helt utan processuella garantier - utan att de drabbades advokater fått möjlighet att förbereda ett försvar eller fått tillgång till handlingarna i målet. Baha’ierna har med anledning av beslutet upprepade gånger vänt sig till myndigheter på lokal och nationell nivå. Den 13 oktober 2020  avslog hovrätten i Mazandaran 27 baha’iers överklagan och bekräftade att deras mark skall konfiskeras.

Dela Dela på Facebook Twittra

Dokument och media